Resian Studies Available:

Articles

1.  Angelo Arboit
“Resia”, Giornale di Udine 4/213; 4/214, 1869
2.  Jan Baudouin de Courtenay
“Glottologičeskija (lingvističeskija) zamětki I: Koe-čto po povodu rez'janskoj garmonii (sozvučija) glasnych''”, Filologičeskija zapiski 15/5, 1876, pp. 1-16.
3.  Jan Baudouin de Courtenay
[Zamětka o Rez'janach''], from: “Otčëty komandirovannago Ministerstvom'' narodnago prosvěščenija za granicu s'' učënoju cěliju I.A. Boduėna-de-Kurtenė o zanjatijach'' po jazykověděniju v'' tečenie 1872 i 1873 gg. I. Otčët'' za oba polugodija 1872 g.”, Izvěstija Imperatorskago Kazanskago universiteta 12/1, 1876, pp. 45-80.
4.  Jan Baudouin de Courtenay
“Koe-čto po povodu rez'janskoj garmonii (sozvučija) glasnych''”, in: Glottologičeskija (lingvističeskija) zamětki I, Voronež: Tipografija Gubernskago Pravlenija, 1877, pp. 1-16. [offprint from: Filologičeskija zapiski 15/5]
5.  Jan Baudouin de Courtenay
“Note glottologiche intorno alle lingue slave e questioni di morfologia e fonologia ario-europea”, in: Atti del IV Congresso Internazionale degli Orientalisti tenuto in Firenze nel settembre 1878 vol. 2, Firenze: Successori Le Monnier, 1881, pp. 3-29.
6.  Jan Baudouin de Courtenay
“Sull’appartenenza linguistica ed etnografica degli Slavi del Friuli”, in: XI Centenario di Paolo Diacono: atti e memorie del congresso storico tenuto in Cividale nei giorni 3, 4 e 5 settembre 1899, Cividale: Tipografia Giovanni Fulvio, 1900, pp. 197-207.
7.  Joseph Bergmann
“Das Thal Resia und die Resianer in Friaul”, in: Anzeige-Blatt für Wissenschaft und Kunst 71, 1848, pp. 46-50. [supplement to: Jahrbücher der Literatur 121]
8.  Jospeh Bergmann
“Das slavische Resia-Thal”, in: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen 3, 1849, pp. 253-256.
9.  Bernardino Biondelli
Colonie Slave, from: “Prospetto topografico-statistico delle colonie straniere d’Italia”, in: Annuario geografico italiano pubblicato dall’ufficio di corrispondenza geografica in Bologna, Bologna: Libreria Rusconi, 1845, pp. 1-27.
10.  Bernardino Biondelli
Dialetti Slavi, from: “Lingue e dialetti d’Italia”, in: Nuova Enciclopedia Popolare vol. 7, Torino: Giuseppe Pomba e Comp., 1847, pp. 854-873.

Top >>>

11.  Bernardino Biondelli
Colonie Slave, from: “Prospetto topografico-statistico delle colonie straniere d’Italia”, in: Studii Linguìstici, Milano: Giuseppe Bernardoni di Gio., 1856, pp. 43-75.
12.  Oroslav Caf
“Rozeansko i Ogersko-Slovensko naréčje”, Slovenska bčela 3, 1852, pp. 318-319, 399-400.
13.  Maria Di Lenardo
“Le tre parabole della misericordia”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 77/4, 2003, p. 6.
14.  Josef Dobrovský
“Ueber die Slawen im Thale Resia”, in: Slawin, edited by Josef Dobrovský, Prag: Herrlsche Buchhandlung, 1806, pp. 120-128.
15.  Josef Dobrovský
“Ueber die Slawen im Thale Resia”, in: Dobrowsky’s Slavin, edited by Wenceslaw Hanka, Prag: von Mayregg’sche Buchhandlung, 18342, pp. 118-124.
16.  Andrej Einšpieler
“Reziani”, Slovenski Prijatel: časopis za šolo in dom, 1856, pp. 86-93.
17.  Ben M. Groen
“Suggerimenti pratici per l’insegnamento della grammatica resiana”, in: Fondamenti per una grammatica pratica resiana: atti della conferenza internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD) 11-12-13 dicembre 1991, edited by Han Steenwijk, Padova: Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, 1993, pp. 47-54.
18.  Štefan Kociančič
“Rezija in Rezijani”, in: Cvetnik: berilo za slovensko mladino vol. 2, edited by Anton Janežič, Celovec: Tiskarnica družbe sv. Mohora, 1867, pp. 66-67.
19.  Ján Kollár
“Raseni Rasci, Reziané”, in: Staroitalia slavjanská, Vídeň: Císařská královská dvorská a státná tiskárna, 1853, pp. 209-212.
20.  Jernej Kopitar
“Die Slaven im Thale Resia”, Erneuerte vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat 9/31, 1816, pp. 176-180.

Top >>>

21.  Jernej Kopitar
“Die Slaven im Thale Resia”, in: Barth. Kopitars kleinere Schriften vol. 1, edited by Franz Miklosich, Wien: Friedrich Beck’s Universitäts-Buchhandlung, 1857, pp. 323-330.
22.  Tine Logar
“Rezijanski dialekt (Glasoslovna skica)”, in: VIII. seminar slovenskega jezika, literature in kulture 3. - 15. julija 1972, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 1972, pp. 1-10.
23.  Giovanni Marinelli
[La valle di Resia], from: “La valle di Resia e un’ascesa al monte Canino”, Bollettino del Club Alpino Italiano 24, 1875, pp. 173-211.
24.  Milko Matičetov
“Per un resiano grammaticalmente corretto”, in: Fondamenti per una grammatica pratica resiana: atti della conferenza internazionale tenutasi a Prato di Resia (UD) 11-12-13 dicembre 1991, edited by Han Steenwijk, Padova: Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, 1993, pp. 67-84.
25.  “Passio Domini: una predica resiana dell’800”, edited by Pavle Merkù, All’Ombra del Canin 8/3-4, 1975, pp. 4-5.
26.  Pavle Merkù
“Enkratnost Rezije: Navezanost na kulturne korenine in shizoglosija”, Jezik in slovstvo 31/4, 1985/86, pp. 101-107.
27.  Fran Ramovš
“Razvoj imperfekta v rezijanščini”, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 4, 1924, pp. 117-119.
28.  Fran Ramovš
“Karakteristika slovenskega narečja v Reziji”, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 7, 1928, pp. 107-121.
29.  Fran Ramovš
“The Resianic dialect”, in: The National Frontier Between Slovenia and Italy: Linguistic and Social Features, Ljubljana: J. Blaznika nasl. d. d., 1945, pp. 5-7.
30.  Giovanni Rotta & Han Steenwijk
“Uno studioso del resiano”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 67/4, 1994, p. 5.

Top >>>

31.  Simon Rutar
“Rezija in Rezijani”, Ljubljanski Zvon 10/2, 1890, pp. 100-105.
32.  Izmail I. Sreznevskij
“Zpráwa o Rezianech: Dopisy I. Sreznewského a P. Preisa W. Hankowi”, Časopis Českého Museum 15/3, 1841, pp. 341-345.
33.  Izmail I. Sreznevskij
[Narečie Rezianskoe], from: “O narěčijach'' slavjanskich''”, Žurnal'' Ministerstva narodnago prosvěščenija 31/2, 1841, pp. 133-164.
34.  Izmail I. Sreznevskij
“Friul’skie slavjane (rezijane i sloviny)”, Moskvitjanin'' 5/9, 1844, pp. 207-224.
35.  Han Steenwijk
“Preliminari per un’ortografia”, All’Ombra del Canin/Pod Tjanynowo sinco 63/3, 1990, p. 10.
36.  Han Steenwijk
“Verso la grammatica pratica del resiano”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 65/1, 1992, p. 3.
37.  Han Steenwijk
“Verso la grammatica pratica del resiano”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 66/1, 1993, p. 4.
38.  Han Steenwijk
“Ortografia resiana: la z italiana o quella slovena?”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 66/3, 1993, pp. 8-9.
39.  Han Steenwijk
“Ortografia resiana: lo stato attuale del lavoro”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 67/1, 1994, p. 5.
40.  Han Steenwijk
“Sangiorgini, Resiani e Sloveni”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 67/2, 1994, pp. 8-9.

Top >>>

41.  Han Steenwijk
“Jošt aliböj rawnë?”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 68/3, 1995, pp. 8-9.
42.  Han Steenwijk
“Vocaboli resiani”, All’Ombra del Canin/Ta pod Ćanynowo sinco 70/4, 1997, pp. 8-9.
43.  Han Steenwijk
“Versioni settecentesche e ottocentesche del paternostro resiano”, in: Per Jan Ślaski: scritti offerti da magiaristi, polonisti, slavisti italiani, edited by Andrea Ceccherelli, Danilo Gheno, Andrzej Litwornia, Marcello Piacentini & Anton Maria Raffo, Padova: UNIPRESS, 2005, pp. 409-423.
44.  Han Steenwijk
“Discussing Resian orthography: the laymen’s view”, in: Mikrojazyki. Jazyki. Inter''jazyki: sbornik v čest' ordinarnogo professora Aleksandra Dmitrieviča Duličenko, edited by Ago Kjunnap, Verner Lefel'dt & Sergej Nikolaevič Kuznecov, Tartu: Tartu University Press, 2006, pp. 49-60.
45.  Han Steenwijk
“Jan Baudouin de Courtenay e le origini del resiano”, Näš glas/La nostra voce 3/2, 2007, pp. 6-7.
46.  Han Steenwijk
“Morris Swadesh e le origini del resiano”, Näš glas/La nostra voce 4/2, 2008, pp. 6-7.
47.  Pavel Šafárik
“O Rezjanach i furlańskich Słowinach”, Jutrzenka 1/9, 1842, pp. 109-113.
48.  Stefano Valente
“Sul linguaggio slavo della Valle di Resia in Friuli”, Giornale di Udine 3/293, 1868, pp. 1-2.
49.  Stanko Vraz
“Dopis prijateljski iz Mlětačkoga”, Danica Ilirska 7/29, 1841, pp. 118-120.

Reviews

1.  Graziado Ascoli
[Colonie Slave], from: “B. Biondelli: Studii Linguìstici”, in: Studj critici vol. 1, Milano - Lipsia - Trieste: Editori del Politecnico - F.A. Brockhaus - H.F. Muenster, 1861 [offprint from: Studj orientali e linguistici 3]
2.  Bogdan P. Hasdeu
“D. Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia: Cum s’aŭ întrodus elementele slavice în limba română?”, Columna luĭ Traian 7, 1876, pp. 448-463.
3.  Bogdan P. Hasdeu
Baudouin de Courtenay şi dialectul slavo-turanic din Italia: Cum s’aŭ întrodus slavismele în limba română?, Bucurescĭ: Noua Typographie a Laboratorilor Românĭ, 1876 [offprint from: Columna lui Traian 7]
4.  Vatroslav Oblak
“Materialien zur südslavischen Dialektologie und Ethnographie I. Resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay”, Ljubljanski Zvon 16/2, 1896, pp. 121-122.
5.  Fran Ramovš
“Nov rezijanski katekizem”, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino 7, 1928, pp. 157-159.
6.  Izmail I. Sreznevskij
“Otčet'' o trech'' knigach'' I.A. Boduėna-de-Kurtene”, in: Friul’skie slavjane, Sanktpeterburg: Tipografija Imperatorskoj akademii nauk, 1881 [supplement to: Zapiski Imperatorskoj akademii nauk 38], pp. 33-56.
7.  Stanislav Škrabec
“Knjižna novost”, Cvetje z vertov sv. Frančiška 30/9; 30/10, 1913
8.  Davorin Trstenjak
“Ruskoslovansko slovstvo”, Zora 5/7, 1876, pp. 108-110.